Valvontaan liittyvät katselmukset

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUSINSINÖÖRI TEKEE TARVITTAVAT KATSELMUKSET SOVITTUINA AIKOINA RAKENNUSPAIKALLA

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset

Pääsääntöisesti jokaiseen rakennushankkeeseen tulee nimetä vastaava työnjohtaja, jonka pätevyyden hankkeen mukaiseen tehtävään rakennusvalvonta tutkii. Vastaava työnjohtaja tulee hyväksyttää ennen rakennustöihin ryhtymistä.

Vastaava työnjohtaja seuraa mitä katselmuksia lupapäätöksessä on edellytetty suoritettavaksi juuri sinun rakennushankkeessasi. Ennen katselmuksen tilaamista vastaavan työnjohtajan tulee tarkastaa, että kaikki hankkeen sen hetkiseen toteutusvaiheeseen liittyvät suunnitelmat, mittauspöytäkirjat ym. dokumentit on toimitettu rakennusvalvontaan ja että hankkeen aiemmat katselmukset suoritettu hyväksyttävästi.

Katselmuksen voi tilata noin kaksi viikkoa ennen sen toivottua ajankohtaa, mikäli kaikki yllä olevat asiat ovat kunnossa. Katsemuksen suorittaa tarkastusinsinööri/rakennustarkastaja ja lähtökohtaisesti ne tehdään hankkeen rakennuspaikalla. Työmaalla tulee katselmuksien yhteydessä aina olla tarkasteltavissa viralliset lupakuvat sekä erityissuunnittelijoiden laatimat viimeisimmät suunnitelmat (esim. rakennekuvat, vesi- ja viemärikuvat).

Katselmuksien katselmuspöytäkirjat toimitetaan postitse noin kahden viikon kuluessa varsinaisesta katselmuksesta.

Mitä katselmuksia rakennushankkeeseen voi sisältyä?

Katselmuksista määrätään lupapäätöksessä ja niiden määrä voi siten vaihdella riippuen hankkeesta. Vastaavan työnjohtajan tulee Ilmoittaa katselmustilauksen yhteydessä aina hankkeen lupanumero.

ALOITTAMISILMOITUS

  • Vastaava työnjohtaja tekee rakennushankkeen aloittamisilmoituksen rakennusvalvontaan sähköpostitse tai puhelimitse rakennusvalvonta@kaarina.fi / (02) 588 4815.

PAIKAN MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUS

  • Vastaava työnjohtaja tilaa rakennusten paikkamerkinnät ja sijaintikatselmustilaukset sähköpostitse rpm@kaarina.fi.
  • Maastomittaus merkitsee rakennuksen päänurkat ja siirtää tontille virallisen korkeustason (ei siis suunniteltua lattiatasoa).
  • Sijaintikatselmuksessa todetaan rakennuksen sijainti ja verrataan sitä luvan mukaiseen sijaintiin.

ALOITUSKOKOUS

  • Vastaava työnjohtaja tilaa rakennusvalvonnasta puhelimitse (02) 588 4815.
  • Aloituskokouksen voi tilata vasta kun rakennuksen paikka on merkitty maastoon nurkkapaaluin ja lattiakorkonarutuksin. Kaarinassa aloituskokous tehdään pääsääntöisesti rakennuspaikalla, koska tarkastusinsinööri hyväksyy rakennuksen lopullisen sijainnin ja korkeusaseman vasta aloituskokouksessa.

KÄYTTÖÖNOTTOKATSELMUS

  • Käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus tehdään ennen muuttoa tai tilojen ottamista muuten käyttöön (lue artikkeli Rakennusluvat).

LOPPUKATSELMUS

  • Loppukatselmus tehdään, kun rakennustyöt pihajärjestelyineen ovat täysin valmiit.


Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.