Taksat ja maksut

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT MÄÄRÄYTYVÄT KAUPUNGINHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄN TAKSAN MUKAISESTI

Kaarinan kaupungin rakennusvalvonnan taksat löydät osoitteesta kaarina.fi → Asuminen ja ympäristö → Rakentaminen → Maksut.

Rakennuslupamaksut laskutetaan lupapäätöksen jälkeen. Rakennuslupamaksut koostuvat useammasta eri maksuperusteesta, sisältäen
kaikki rakennusvalvonnan suorittamat katselmukset sekä mittauspalvelujen rakennuksen paikan ja korkeusaseman vähimmäismittausmaksut.

Mittauspalvelut laskuttaa tämän lisäksi laajemmat rakennushankkeeseen liittyvät merkitsemis- ja sijaintikatselmusmaksut jotka eivät
sisälly vähimmäismittausmaksuihin. Mittauspalvelu laskuttaa myöhemmin lisämaksua jos kysymyksessä on esim. monikulmaisempi rakennus.

Esimerkkilaskelmissa on käytetty vähimmäismittausmaksuja (taksa 13.2.2019).


ESIMERKKI:
Talousrakennus 40 m²

 • Lupamaksu
  • perusmaksu 250 €
  • maksu kokonaisalan mukaan 40 m² x 3,5 €/m²
 • Mittausmaksut (merkitseminen + sijainti) 200 €

Maksut yhteensä
Lupamaksu 390 € + Mittausmaksu 200 € = 590 €


ESIMERKKI:
Pientalo 150 m²

 • Lupamaksu
  • perusmaksu 440 €
  • maksu kokonaisalan mukaan 150 m² x 5,80 €/m²
 • Mittausmaksut (merkitseminen + sijainti) 400 €

Maksut yhteensä
Lupamaksu 1310 € + Mittausmaksu 400 € = 1710 €


Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.