Rakennusluvat

RAKENTAMINEN EDELLYTTÄÄ LÄHES AINA LUPAA

Milloin tarvitaan lupa?

Rakennuslupa on haettava rakentamiseen, rakennusten peruskorjaus- ja muutostöihin, rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalan lisäämiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen. Rakennuslupaa edellyttävä toimenpide on myös loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen (ja mahdollisesti myös suunnittelutarvelupaa).

Korjauksen osalta sen luonne ja laajuus ratkaisevat toimenpiteen luvanvaraisuuden. Rakennusluvan lisäksi saatetaan tarvita myös poikkeamislupa.

Rakennuslupapäätöksiä tehdään pääsääntöisesti viikoittain. Rakennustarkastajat ratkaisevat Kaarinassa kaiken tyyppiset luvat viranhaltijapäätöksin.

LUVAN VOIMASSAOLO

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakennustyöt on aloitettava 3 vuoden kuluessa. Rakennuslupa on voimassa 5 vuotta.

KÄYTTÖÖNOTTOKATSELMUS ELI OSITTAINEN LOPPUKATSELMUS

Rakennuksen tulee olla lähes valmis ja turvallinen kulku pihalta asuintiloihin järjestetty, jotta rakennusvalvonta voi hyväksyä sen käyttöön otettavaksi. Ennen katselmusta tulee huolehtia myös siitä, että osoitenumero, jäteastia ja postilaatikko ovat paikoillaan ja jätehuoltosopimus tehty. Tarvittavat palovaroittimet tulee olla asennettu ja hätäpoistumistiet käyttökunnossa.

Asumaan asettuvien on tarpeellista tietää myös mistä sähköt ja vesi saadaan katkaistua tiukan paikan tullen.

LOPPUKATSELMUS

Loppukatselmus voidaan tilata, kun rakennustyöt pihajärjestelyineen ovat täysin valmiit.


Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.