Puunkaato- ja maisematyöluvat

TOIMENPITEESTÄ RIIPPUEN LUVASTA PÄÄTTÄÄ VIHERALUEMESTARI, RAKENNUSTARKASTAJA TAI YMPÄRISTÖNSUOJELU

Milloin tarvitaan lupa?

Maisematyölupa edellytetään kun tehdään maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

Yksittäisen puun kaato

Rakennusjärjestyksessä on luvanvaraisuudesta vapautettu seuraavat toimenpiteet:

 • Yksittäinen puu asemakaavoittamattomalla alueella.
  • Ellei alueen yleiskaavassa muuta määrätty eikä maisemallisesti arvokas.
 • Yksittäinen puu asemakaavoitetulla alueella.
  • Puu ei ole maisemallisesti arvokas.
  • Puu on kuivunut, pahasti vioittunut tai erityisen sairas.
  • Puun runkohalkaisija on alle 100 mm (1 m:n korkeudelta maasta mitattuna).
  • Puun korkeus on enintään 5 m.
  • Puun etäisyys rakennuksesta ja naapurin rajasta alle 5 m.
 • Useamman puun ja ranta-alueelle sijoittuvien puiden kaataminen edellyttää maisematyölupaa.

Maisematyöluvat

VIHERALUEMESTARI RATKAISEE

Puiden kaatoon liittyvät luvat ratkaisee viheraluemestari puunkaatoluvat@kaarina.fi / 050 541 5175. Sähköinen hakulomake löytyy osoitteesta kaarina.fi → Asuminen ja ympäristö → Rakentaminen → Puunkaatolupa.

RAKENNUSTARKASTAJA RATKAISEE

Rakennustarkastaja ratkaisee maisemaa muuttaviin maanrakennustöihin liittyviä maisematyölupia, kuten laaja-alueiset kaivuu- ja täyttötyöt sekä pengertäminen (esim. varastointialue). Rakentamiseen liittyvät maanpintaa muokkaavat toimenpiteet ratkaistaan rakennushankkeen luvan yhteydessä. Rakennusluvan yhteydessä asemapiirroksessa esitetyt toimenpiteet eivät edellytä erikseen siis maisematyölupaa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU RATKAISEE

Rantojen ruoppausta ja maa-ainesten laajempaa ottamista ei ratkaista maisematyöluvin. Niihin liittyviin toimenpiteisiin saa lisätietoja ympäristönsuojelutoimesta (lue artikkeli Kaarinan kaupungin rakennusavalvonta).


Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.