Kaarinan kaupungin rakennusvalvonta

TOIMISTO

Toimisto avoinna klo 9.00–11.30
Puntarikatu 3, II krs, Kaarina
Rakennustarkastajien puhelinaika ti ja to klo 9.00–11.00
LVI-tarkastajan soittoaika tiistaisin 9.00–11.00

POSTITUSOSOITE JA SÄHKÖPOSTIOSOITTEET

PL 12, 20781 Kaarina
Rakennusvalvonta, rakennusvalvonta@kaarina.fi
Henkilöt, etunimi.sukunimi@kaarina.fi
Rakennusvalvontaan osoitettua postia voi jättää myös kaupungin palvelupisteisiin.

ASIAKAS- JA ARKISTOPALVELU

Toimistosihteeri
satu.sirpio@kaarina.fi / (02) 588 4816
Arkistoinfo ja arkistotilauslomake saatavissa verkkosivuiltamme kaarina.fi/rakennusvalvonta.

KATSELMUSTILAUKSET

Toimistosihteeri
pia.pulkkinen@kaarina.fi / (02) 588 4815
Katselmuksia suorittavat tarkastusinsinöörit
jyrki.johansson@kaarina.fi / puh 050 312 0903
maija.pentsinen@kaarina.fi / puh 040 187 5435

KARTTA-AINEISTOJEN TILAUKSET, MAANOMISTUSTIEDUSTELUT

Toimistosihteeri
sirpa.rothsten@kaarina.fi / 050 314 5159

LUPIIN LIITTYVÄT LVI-, ENERGIA-, MAALÄMPÖ- JA JÄTEVESIASIAT

LVI-tarkastaja (ti, to, pe)
petteri.kerminen@kaarina.fi / 040 351 7335

RAKENNUSLUPIEN LAINVOIMAISUUSTODISTUKSET

Asiakaspalvelu, ympäristönsuojelusihteeri
carmen.salo@kaarina.fi / 050 412 1703

RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS

masi.malin@varha.fi / 044 724 1135

VÄESTÖNSUOJA-ASIAT

juha.t.karjalainen@varha.fi

RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN JOHTAMINEN

Johtava rakennustarkastaja
jukka.latokyla@kaarina.fi / 050 373 2698
Virkavapaalla 2.4.2023 asti

LUPA-ASIAT, AO-TONTTIEN POIKKEAMISLUVAT

Rakennustarkastajat käsittelevät luvat ja muut toimenpiteet nimetyillä valvonta-alueillaan.

Alue C
Rakennustarkastaja
jyrki.toivanen@kaarina.fi / 050 373 2433

Alue P
Rakennustarkastaja
taina.heinonen@kaarina.fi / 050 314 6021

Alue A & Alue K
Rakennustarkastaja
miika.kankaanranta@kaarina.fi / 050 373 1260

KAARINAN YMPÄRISTÖNSUOJELU

Asiakaspalvelu: 050 412 1703
Käyntiosoite: Oskarintalo, Oskarinkatu 4
Postitusosoite: PL 12, 20781 Kaarina
Sähköposti / toimisto: ymparisto@kaarina.fi
Sähköposti / henkilöt: etunimi.sukunimi@kaarina.fi

KAARINAN KAAVOITUSTOIMI

Sähköposti / toimisto: kaavoitus@kaarina.fi
Suunnittelutarveluvat
Maankäytön suunnittelija
maaria.vanhatalo@kaarina.fi / 050 301 5310


Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.